Cuma, 24 Ocak 2020

M Makaleler

KERBELA ŞEHİDLERİNİN İSİMLERİ

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

KERBELA ŞEHİDLERİNİN İSİMLERİ 
1 – Hur (İbn-i Riyah ).
2 – Ali (İbn-i Hur).
3 – Ur­ ve (Gulam Hur).
4 – Mıs’ab İbn-i Riyalı (Hur’un kardeşi). 
5 – Abdullah (İbn-i r Kelbi).
6 – ·Berir (İbn-i Hasin-i Hemedani).
7 – Veheb (Kelbi) .
8 – Ömer ( İbn-i Halid) .
9 – Halid (İbn-i Ömer).
10-Said (İbn-i Hanzala),
11-Ömer ( İbn-i Abdullah-i Muhyi ) .
1 2 – Vekkas ( İbn-i Malik­).
13-� Şerih (İbn-i Ubeyd).
14- Müslim (İbn-i Av­ Mahdum (Müslim-i Azerbaycani)­
15-Mahdum (Müslim-i Azerbayca­ni),
16-Hilal (İbn-i Rafi).
17-�Abdurrahman (İbn-i Abdullah-i Yezni),
18-Yahya (İbn-i Müslim Mazeni),
19-Abdurrahman (ibn-i Urve),
20 – Malik (İbn-i Enes).
2 1 – Ömer (İbn-i Muta’).
22 – Haşim (İbn-i Utbe-i Vekkas).
23 -Fazıl (İbn-i Aliyyel – Mürteza).
24 – Habib (İbn-i Me zahir).
25 – Hamza (İbn-i Harir).
26 – Zeyd (İbn-i Muha­ cir-i Cafi).
27 -· Enes (İbn-i Ma’kel).
28 – Zehir (İbn-i Hassan) .
2 9 – Cafer ( İslam ordusunun müezzini) .
30 – Yusuf (İbn-i Haris).
31 – Matik (İbn-i Utbe).
32 – Faris (İmam Zeynel’ Abidinin kölesi).
33 – Hanzala (İbn-i Sa’d).
34 – Zeyd (İbn-i Ziyad Şaabi).
35 – Sa’d (İbn-i Abdul­ lah).
36 – Cebave (İbn-i Haris).
37 – Ömer (İbn-i Ceba­ ve).
38 – Muhammed (İbn-i Mikdad).
39 – Abdullah (İbn-i Deccane).
40 – Saad (Gulam Mevlay-i Ehi-Talib).
41 – Kays(İbn-i Rebia).
42 – Şit (İbn-i Seviyd).
43 – Ömer (İbn-i Farrat).
44 – Müslim (Hammad).
45 – A dullah (İbn-i Müslim Akil).
46 – Cafer (İbn-i Akil).
47-Abdurrahman ( Meczub İlahi Şarib) .
48 – Muhammed (İbn-i Abdullah, İbn-i cafer).
49 – M ammed (İbn-i Avf, Vezni)
50 – Avn (İbn-i Avf).
51 – Abdullah (İbn-i İmam Hasan).
52 – Muhammed (İbn-i Enes).
53 – Sa’d (İbn-i Deccane).
54 – Firuzan (imam Hüseyin kölesi).
55 – Kasım (İbn-i İmam Hasan).
56 – Ebu-Bekir (İbn-i Aliyyel Murteza)
57 – Osman (ibn-i Aliyyel – Mürteza).
58 – Avn (İbn-i Aliyyel Mürteza).
59 – Abdullah (İbn-i Aliyyel-Mürteza).
60 – Abbas (İbn-i Aliyyel – Mürteza).
61 – Ali Ekber (İbn-i İmam Hüseyin).
62 – Ali Asgar nam-i diğer Abdullah Ekber – mas m – (İbn-i imam Hüseyin).
6 3 – İmam Hüseyn Aleyhisselam ( İbn-i Aliyyel-Mürteza) ..
Kerbela şehidlerinin 72 kişiden ibaret olduğu tevatü­ ren sabit olmuş ise de, biz tarihce zaptolunan 63 ünün mü­ barek isimlerini yukarıya yazdık. İmam-i Hüseyn’in KAfe’ye gönderdiği Hazreti Müslim İbn-i Akil ile birlikte şehit olan 9 zatın isimlerini de aşağıya yazıyoruz ki, mecmuu yetmiş iki eder:
1 – Müslim (İbn-i Akil).
2 – Muhammed (İbn-i Müslim. İbn-i Akil).
3 – İbrahim (İbn-i Müslim, İbn-i Akil).
4 – Meşkur (Hazreti Müslim’in zindancısı).
5-Hani (İbn-i Urve, Hazreti Ali’nin hemşiresi Ümmehani’nin oğlu ) .
6 – Muhammed-i Kesiyr.
7 – Mahdum Muhammed Kesiyr­
8-Kays A’rabi.
9-Gulam Selman (Basra’da şehit olmuştur) 

Email : bilgi@sahkulu.com
Telefon : +90 216 368 55 25
Fax : +90 216 385 64 49